|
|Η Εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Αθήνα και ασχολείται με την ενίσχυση της δυναμικής μιας επιχείρησης μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρει καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και μεγεθών.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που αποφέρουν οικονομικό όφελος και μετρήσιμη αξία σε μια επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός μέσα από την υψηλή κατάρτιση των αυστηρά επιλεγμένων ανθρώπων, αφετέρου μέσα από τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και χρήση εφαρμογών πληροφορικής. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση των πωλήσεων, μείωση του κόστους, καλύτερη οργάνωση, ενδυνάμωση της σχέσης με τον πελάτη, βελτίωση της ποιότητας, παραγωγικότητας και απόδοσης της επιχείρησης.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των πελατών μας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε τη διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων με στόχο το κοινό όφελος. Απόρροια αυτού είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νέων πελατών μας να προέρχεται από συστάσεις ικανοποιημένων πελατών μας.

Η σημαντικότερη και διαρκής επένδυση για μας είναι οι άνθρωποι. Πιστεύουμε ότι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον επιτυγχάνεται μέσα την ποιοτική εργασία μια ομάδας με γνώση, συνοχή, καλή επικοινωνία και συντονισμό.

2012 iSENSE All Rights Reserved