|
|Προϊόντα & Λύσεις

Η εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού διεθνώς αναγνωρισμένων προμηθευτών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της και να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις.

Υλικό
PCs, Notebooks
Οθόνες
Servers
Εκτυπωτές
Τηλεφωνικά Κέντρα
Αποθηκευτικά Μέσα
Point of Sales Systems
ERP/CRM Systems
Office Automation
Workflow & Document Management
Security
Network Management

2012 iSENSE All Rights Reserved